Jste zde

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem Horšovském Týně

Archiv

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně
Nám. Republiky 10
346 01 Horšovský Týn

tel.: +420 379 422 607
fax: +420 379 423 815

E–mail: soka-do@soaplzen.cz
web: www.soaplzen.cz/soka-do

Působnost archivu se vztahuje na území okresu Domažlice.

Stručná historie archivu

V Domažlicích se stal historický městský archiv součástí muzea budovaného od roku 1883. Pod jeho správou zůstal i po roce 1945 až do zřízení samostatného okresního archivu v roce 1955. Po dobu společné existence sídlily obě instituce v Chodském hradě v Domažlicích. Rovněž základ budoucího okresního archivu v Horšovském Týně, tj. horšovskotýnský městský archiv, se stal v roce 1949 součástí nově vybudovaného městského muzea. O rok později se ale osamostatnil a byl přestěhován z budovy muzea do části severního traktu zámecké brány, později do domu čp. 53 na náměstí a odtud v červnu 1954 do prostor věznice zrušeného okresního soudu čp. 58. Poté se stal součástí Okresního archivu v Horšovském Týně, zřízeného v roce 1954. Archiválie týkající se města Staňkova a jeho okolí byly soustředěny ve staňkovském městském muzeu, kde později sídlil okresní archiv Stod.

Důležitým mezníkem v historii archivu se stal rok 1960, kdy po územní reorganizaci byly podle nově utvořených okresů slučovány i dosavadní okresní archivy. Okresní archiv Domažlice s novou územní působností vznikl sloučením okresních archivů v Domažlicích, Horšovském Týně a ve Stodě se sídlem ve Staňkově. Reorganizovaný okresní archiv měl své sídlo v Horšovském Týně na náměstí v budově čp. 59–60, která již od samého počátku archivním účelům příliš nevyhovovala. Uvažovalo se proto o využití kapucínského kláštera v Horšovském Týně nebo zámku v Poběžovicích pro potřeby archivu, který však nakonec zůstal v nevyhovujícím objektu až do 80. let. Tehdy Okresní národní výbor Domažlice jako zřizovatel okresního archivu převzal bývalý měšťanský dům čp. 10 v Horšovském Týně a zajistil jeho rozsáhlou adaptaci pro archivní účely, jež proběhla v letech 1980–1984. V tomto domě sídlí archiv dodnes. K tomu má k dispozici jako depozitáře dva objekty zrušených škol: v nedalekém Horšově od roku 1975 a v obci Srby od roku 1988. Sem se přestěhovaly archiválie, které byly po přechodnou dobu uloženy v depozitáři v Kanicích. Mimoto k archivu náleží objekt čp. 8, který se nachází v zadní části parcely hlavní budovy archivu. Tento menší objekt, jenž je stavební součástí městských hradeb, slouží v současné době především archivní knihovně. V letech 1977–1988 archiv vydával Výroční zprávy Okresního archivu Domažlice, v nichž kromě zpráv o činnosti vycházely i články a studie nejen zaměstnanců archivu, ale i renomovaných historiků.

Od roku 2002 se okresní archiv stal vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Plzni.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

STEINBACHOVÁ, Věra. Archivy na Tachovsku a Domažlicku. Český les, příroda, historie, život. Baset, 2005, s. 399–410.

Bavarika