Jste zde

Velkostatek Svatá Klára Cheb, 1288-1896

Fond

Název fondu: 
Velkostatek Svatá Klára Cheb
Značka fondu: 
Vs Svatá Klára
Číslo fondu: 
215
Časový rozsah fondu: 
1288-1896

Archivní fond Velkostatek Sv. Klára Cheb (okr. Cheb) je mezerovitého charakteru a obsahuje písemnosti z let 1288-1896. Statek Sv. Klára náležel až do roku 1782 klášteru Klarisek v Chebu, po zrušení kláštera připadl Náboženskému fondu, od kterého jej roku 1812 koupil pražský měšťan Jan Vavřinec Wolf. Roku 1829 získal Sv. Kláru Kašpar Wilhelm z Helmfeldu, v této době byl velkostatek spravován ze Starého Rybníka. Písemnosti z období posledních majitelů můžeme naleznout také ve fondu Velksotatek Starý Rybník. Materiál k dějinám statku v době, kdy patřil klášteru, je také částečně uložen v okresním archivu v Chebu. Nejcennější částí fondu jsou pak zbytky klášterního archivu, zejména jeho listiny.

Metráž fondu: 
5,45
Přístupnost: 
částečně přístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
5. oddělení