Jste zde

Rodinný archiv Auerspergů, Zelená Hora, 1713-1933

Fond

Název fondu: 
Rodinný archiv Auerspergů, Zelená Hora
Značka fondu: 
Rd Auersperg Zelená Hora
Číslo fondu: 
20257
Časový rozsah fondu: 
1713-1933

Archivní fond Rodinný archiv Auerspergů, Zelená Hora, o celkovém časovém rozsahu 1713-1933, byl vytvořen roku 2007, kdy byly pozůstalosti majitelů Zelené Hory vyčleněny z fondu Velkostatek Zelená Hora. Většinu souboru tvoří rodinné dokumenty rodiny Engelberta Ferdinanda z Auerspergu (1859-1942). Nachází se zde i torza pozůstalostí členů rodiny Colloredo-Mansfeldů, které jsou zajímavé pro dějiny vojenství. Písemnosti z dob tzv. války o dědictví bavorské z let 1777-1778 dokumentují vojenské operace v severních a severovýchodních Čechách. Jsou zde např. popisy krajiny a její způsobilosti pro pohyb vojska, organizace chystaných tažení, ale i plány na budovní opevňovacích systémů v prostoru dolního a horního toku Labe. Rodinný archiv zelenohorských Auerspergů tvoří zejména korespondence a osobní památky, jako kresby a malby od různých autorů.

Metráž fondu: 
1,64
Přístupnost: 
přístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
5. oddělení

Archivní pomůcka

Číslo archivní pomůcky: 
621
Název archivní pomůcky: 
Rodinný archiv Auerspergů, Zelená Hora
Autor archivní pomůcky: 
Marešová, Marie
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2008