Velkostatek Květkovice, 1868-1945

Fond

Název fondu: 
Velkostatek Květkovice
Značka fondu: 
Vs Květkovice
Číslo fondu: 
20066
Časový rozsah fondu: 
1868-1945

Fond obsahuje množství soukromých a rodinných písemností rodiny Bollmanů, původem z Halberstadtu. Adolf Bollman koupil roku 1874 pozemky, z nichž vytvořil velkostatek Květkovice (též Vítkovice), který jeho potomci vlastnili do roku 1945. Rodina si korespondovala mimo jiné s několika adresáty z Bavorska.

Metráž fondu: 
1,85
Přístupnost: 
částečně přístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
5. oddělení