Velkostatek Bečov, 1579-1948

Bestand

Bestandsbezeichnung: 
Velkostatek Bečov
Bestandskürzung: 
Vs Bečov
Bestandsnummer: 
178
Kernlaufzeit des Findmittels: 
1579-1948

V archivním fondu Velkostatek Bečov (okr. Karlovy Vary), o celkovém časovém rozsahu 1579-1948, se dochovaly nejenom písemnosti z období, kdy velkostatek vlastnili v 16. století nejprve Šlikové, ale rovněž následujících majitelů. Na přelomu 16. a 17. století vlastnilo panství město Horní Slavkov, jemuž byl Bečov po bitvě na Bílé hoře zkonfiskován. Roku 1624 jej koupil rod Questenbergů. Od roku 1813 byli pak posledními majiteli velkostatku až do roku 1945 Beaufort-Spontinové. Část fondu tvoří i rodinné písemnosti posledních majitelů velkostatku.

Umfang lfm: 
82,01
Zugänglichkeit: 
částečně přístupný

Archiv

Archivgliederung: 
5. oddělení