Velkostatek Bečov, 1579-1948

Fond

Název fondu: 
Velkostatek Bečov
Značka fondu: 
Vs Bečov
Číslo fondu: 
178
Časový rozsah fondu: 
1579-1948

V archivním fondu Velkostatek Bečov (okr. Karlovy Vary), o celkovém časovém rozsahu 1579-1948, se dochovaly nejenom písemnosti z období, kdy velkostatek vlastnili v 16. století nejprve Šlikové, ale rovněž následujících majitelů. Na přelomu 16. a 17. století vlastnilo panství město Horní Slavkov, jemuž byl Bečov po bitvě na Bílé hoře zkonfiskován. Roku 1624 jej koupil rod Questenbergů. Od roku 1813 byli pak posledními majiteli velkostatku až do roku 1945 Beaufort-Spontinové. Část fondu tvoří i rodinné písemnosti posledních majitelů velkostatku.

Metráž fondu: 
82,01
Přístupnost: 
částečně přístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
5. oddělení