Jste zde

Rodinný archiv Verdugo Doupov, 1650-1705

Fond

Název fondu: 
Rodinný archiv Verdugo Doupov
Značka fondu: 
RA Verdugo
Číslo fondu: 
167
Časový rozsah fondu: 
1650-1705

Archivní fond Rodinný archiv Verdugo Doupov obsahuje písemnosti z let 1650-1945. Kromě osobních pozůstalostí členů rodu se zde nachází také písemnosti členů tří spřízněných rodin, z Házmburka, z Kolovrat a Colonnů z Felsu. Významnou část fondu představují písemnosti vzniklé z veřejné činnosti Verdugů, především dokumenty úřední a vojenské povahy. Velký význam má korespondence Viléma Verduga († 1628) s říšskými panovníky a vojevůdci a rovněž registratura krajského hejtmana panského stavu pro Žatecko. Rodinné písemnosti odráží vzestup a pád španělské šlechtické rodiny v pobělohorských Čechách.

Metráž fondu: 
5,16
Přístupnost: 
přístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
5. oddělení

Archivní pomůcka

Číslo archivní pomůcky: 
247
Autor archivní pomůcky: 
Haubert, Jan
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1973