Jste zde

Společnost pro insertní nábor v zahraničí, Berlín, Kláterec nad Ohří, (1927) 1939-1945

Fond

Název fondu: 
Společnost pro insertní nábor v zahraničí, Berlín, Kláterec nad Ohří
Značka fondu: 
GEFA
Číslo fondu: 
496
Časový rozsah fondu: 
(1927) 1939-1945
Přístupnost: 
přístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
6. oddělení NA

Archivní pomůcka