Jste zde

Staré Montanum, 1500-1793 (1825)

Fond

Název fondu: 
Staré Montanum
Značka fondu: 
MM
Číslo fondu: 
216
Časový rozsah fondu: 
1500-1793 (1825)
Přístupnost: 
částečně přístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
2. oddělení NA

Archivní pomůcka

Číslo archivní pomůcky: 
1682
Název archivní pomůcky: 
Staré montanum Praha Úřední knihy, registraturní pomůcky, spisy sign. 1/1, 1/2
Autor archivní pomůcky: 
Stanislava Jílková
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2008