Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
přípisky do roku 1625

Vertical Tabs

Obsah
Obsah / Regest: 

Hřebeny, panství. Soupis poddaných a úročních platů. Dědičná činže, reluice hlídací povinnosti, naturální dávky a roboty. Za každu lokalitou sumář a stručný popis.

Poznámka: 
Sumář pro Radvanov na fol. 79 je psán česky.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 47