Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1604-1617

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Na vazbě vytlačeno: VRBARI 1604
na fol. 4: Vrbari über die Herrschafft Herttenbergk
Obsah
Obsah / Regest: 

Hřebeny, panství. Soupis poddaných a úročních platů. Dědičná činže, reluice hlídací povinnosti, naturální dávky a roboty. Za každu lokalitou sumáře. Na konci knihy dumář ve formě tabulky. Fol 5-12 popis panství

Poznámka: 
Fol. 39 svobodná lázeň v Krajkové. Fol. 95 poznámka, že dvůr Liplitzgrün či Holpaw odkázal Adam Heinrich sv. pán z Písnice městečku Krajkové k vydržování špitálu v Krajkové roku 1616.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 48