Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1641

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Abrechnung mit denen sämbtlichen zue der Herrschaft Falckenau gehörigen Dorfschaften und Unterthanen auf das 1641-ste Jahr
Obsah
Obsah / Regest: 

Sokolov, panství. Soupis poddaných a úročních platů. Činže. Soupis naturálních dávek a roboty. Na konci lokalit sumáře.

Poznámka: 
Na začátku knihy seznam lokalit s odkazem na folio.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 37