Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1589

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Urbar Register uber Einkumen von den Dorfschaften der Herrschaft Falkenaw an Geldzinsen, auch Getreide, Hünner, Gense, Ayer, Kese, Mahen, Hanf, Flachs, auch allerley Scharberge, wie volget, wiederum verneueret, geschehen (zw) Michaeli Anno 1589
Obsah
Obsah / Regest: 

Sokolov, panství. Soupis poddaných a úročních platů. Činže. Soupis naturálních dávek a roboty. Na konci lokalit sumáře.

Poznámka: 
Na začátku knihy seznam lokalit s odkazem na folio.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 36