Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1738

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Robotts und Zinsungs-Urbarium des Stadls Duppau de Anno 1738 nebst beigefügten derartigen Rainungs - Beschreibungen
Obsah
Obsah / Regest: 

Doupov, městečko. Soupis poddaných a úročních platů. Soupis naturálních dávek a roboty.

Poznámka: 
Na začátku zápis o zřízení komise ke stanovení výše daňového zatížení měšťanů. Na konci urbáře zápis z 5.8.1738 o daňovém zatížení, odpovídajícím císařským nařízením a místním zvyklostem. Zde odkazy na urbáře z let 1566, 1600 a 1638. Zpečetěno a podepsáno členy komise včetně komisaře Johanna Leonarda Agricoly. Na s 641 -647 popis hranic panství Dupov z roku 1738.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 26