Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1630

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Urbarium deren 8 Waldhwozder Gerichtern de Anno 1630
Obsah
Obsah / Regest: 

Královský Hvozd, svobodné rychty . Soupis úročních platů, roboty. Na konci sumární součty.

Poznámka: 
Na konci urbáře zápis o kontrole registrátorem a expeditorem české expedice České dvorské kanceláře Adamem Franzem Wilímovským z 26.6.1733. Uvedeny činže z domů, luk, lesů a rybníků zavedené k roku 1633. Opis výtahů z berní ruly sepsaný visitační komisí v roce 1654. Zápis z 2.9.1729 je zapsán českým registrátorem Václavem Františkem (česky). Záznam Jana Antonína Wertenbergera, hejtmana panství Horažďovice o některých majetkoprávních závadách ve stodůlecké rychtě z 9.11.1734. Několik opisů z pozemkových knih týkajících se změny majitelů (opisy pořízeny 3.8.1739).
Místo: 
Svatá Kateřina (St. Catharina Gericht) [část obce Chudenín, okres Klatovy], Hamry (Hammer Gericht) [okres Klatovy], Hojsova Stráž (Eyssenstrassen Gericht) [část obce Železná Ruda, okres Klatovy], Javorná (Seewisser Gericht) [část obce Čachrov, okres Klatovy], Kochánov (Kochet oder Titzer Gericht) [část obce Hartmanice, okres Klatovy], Zhůří (Haydler) [část obce Rejštejn, okres Klatovy], Stodůlky (Stadel Gericht) [zaniklá ves na území obce Prášily], Stachy (Stacher Gericht) [okres Prachatice]
Literatura: 
Antonín Hass, Vývoj osídlení Královského hvozdu ve světle nejstarších urbářů a zemských katastrů (1617 - 1837), MZK VIII, 1971, s. 79-95
Květoslava Haubertová, Gustav Hofmann, Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 96