Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1708

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Vrbarium der Järhlic[hen] Zünsen bey Herrschaft Guttenst[ein] und Zeb[au]
Obsah
Obsah / Regest: 

Gutštejn - Cebiv, panství. Soupis poddaných a úročních platů. Činže. Soupis naturálních dávek a roboty. Vedeno tabulkově. Pro léta 1708 - 1712 poznamenáno placení a odvody.

Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 38