Chybová zpráva

Warning: Invalid argument supplied for foreach() ve funkci search_api_solr_similar_words_search_api_views_query_alter() (řádek: 671 v souboru /var/www/eu/portafontium/testovaci/sites/all/modules/search_api_solr_similar_words/search_api_solr_similar_words.module).

Bavarica

Nadpis Místo Datace Obsah / Regest
SOkA Český Krumlov, K-1, inv. č. 2942
1770–1880
Kniha trhových smluv pro Plešivec a Rybářskou ulici, s. 192 - 18.1.1787 - Franz Seidl, tkalcovský...
SOkA Český Krumlov, K-1, inv. č. 387
1610–1611
Obecní počty - duben 1611 - město Český Krumlov daruje hejtmanu pasovského vojska Grossmannovi za...
SOkA Český Krumlov, M-1, inv. č. 1592-1626
1806–1826
Knihy tovaryšských cestovních povolení - vandrování tovaryšů z Německa, Bavorska, Rakous, Itálie za...
SOkA Český Krumlov, M-1, inv. č. 1627-1649
1826–1836
Knihy tovaryšských cestovních povolení - vandrování tovaryšů z Německa, Bavorska, Rakous, Itálie za...
SOkA Český Krumlov, M-1, inv. č. 1650-1655
1836–1839
Knihy tovaryšských cestovních povolení - vandrování tovaryšů z Německa, Bavorska, Rakous, Itálie za...
SOkA Český Krumlov, M-1, inv. č. 1656
1849
Kniha tovaryšských cestovních povolení - vandrování tovaryšů z Německa, Bavorska, Rakous, Itálie za...
SOkA Český Krumlov, M-1, inv. č. 3271
1791–1847
Cechovní záležitosti všeobecně - zámečníci - 17.2.1813 - protokol městské rady Českého Krumlova...
SOkA Český Krumlov, M-1, inv. č. 3271
1791–1847
Cechovní záležitosti všeobecně - stříbrníci - 12.12.1819 - potvrzení Magistrátu města Pasova pro...
SOkA Český Krumlov, M-1, inv. č. 3293
1792–1838
Provazníci - 1.2.1790 - cech provazníků v Linci potvrzuje tovaryšovi Franz Vosenovi z Viesrtadtu,...
SOkA Český Krumlov, M-1, inv. č. 3492
cca 1800
Mapa německé říše v 9. dílech cca z roku 1800, vyhotovil Chauchardy v Paříži, 8. díl zachycuje...
SOkA Český Krumlov, M-1, inv. č. 3493
1808
Mapa Německa a Uher ve čtyřech dílech, vyhotovil Hynek Heymann ve Vídni, 3. část - Bavorsko
SOkA Český Krumlov, MNV-108, inv. č. 50
(1940) 1945-1959 (1960)
Evidence obyvatelstva - dotaz Marie Treben z 15.2.1947 ohledně nálezu stříbra v domě v Kaplici, ve...
SOkA Český Krumlov, MNV-108, inv. č. 50
(1940) 1945-1959 (1960)
Evidence obyvatelstva - pátrání po cizích státních příslušnících, dotaz Johanna Bergera z Mnichova...
SOkA Český Krumlov, MNV-18, inv. č. 23
1945–1961
Odsun - dva dopisy z 6.6.1946 a 17.5.1946 týkající se děkana Otmara Rausche z Chvalšin, kterému...
SOkA Český Krumlov, O-82, inv. č. 116
1623–1849
Cechovní záležitosti - městská rada v Rožmberku 4.1.1623 potvrzuje, že hrnčíř Michael Stoltz z...
SOkA Český Krumlov, O-83, inv. č. 24
1570–1669
Městská rada v Pasově vystavuje 15.5.1621 zachovací list pro krejčího Kristiána Fölckha
SOkA Český Krumlov, O-83, inv. č. 25
1570–1669
Městská rada v Pasově vystavuje 1.9.1637 zachovací list pro jircháře Christopha Pichlera, syna...
SOkA Český Krumlov, Okresní národní výbor Kaplice, Bavarika…
s. d.
Bavarika z fondu Okresní národní výbor Kaplice
SOkA Český Krumlov, Okresní národní výbor Český Krumlov, Bavarika…
s. d.
Bavarika z fondu Okresní národní výbor Český Krumlov
SOkA Český Krumlov, Rodina Schefcziků, Bavarika…
s. d.
Bavarika z fondu Rodina Schefcziků
SOkA Český Krumlov, S-1, inv. č. 6
1926–1932
Styky s úřady, spolky, organizacemi - 30.8.-31.8.1930 se větší počet hostů z Pasova zúčastnil...
SOkA Český Krumlov, Ú-156, inv. č. 13
1938
Obchod mezi Německem a Sudety v době záboru - vyhlášky a nařízení úřadu Velitele civilní správy v...
SOkA Český Krumlov, Ú-72, inv. č. 566
1893–1931
Hlášení o stavu hranic, hraniční záležitosti - hlášení pohraniční finanční stráže z let 1923 - 1924...
SOkA Český Krumlov, Ú-72, inv. č. 682
1919–1931
Malý pohraniční styk - hlášení Zemského četnického velitelství, oddělení Prachatice, stanice Nové...
SOkA Český Krumlov, Ú-72, inv. č. 682
1921–1928
Malý pohraniční styk - seznamy německých říšských příslušníků, kterým bylo vystaveno povolení k...
SOkA Český Krumlov, Ú-72, inv. č. 694
1915–1926
Propouštění českých dělníků a přijímání dělníků z Bavorska - 2.7.1925 - velitel pohraniční finanční...
SOkA Český Krumlov, Ú-72, inv. č. 766
1930–1937
Hraniční záležitosti - údržba orientačních sloupů na Trojmezí čsl.bavorsko-rakouském (říjen-...
SOkA Český Krumlov, Ú-72, inv. č. 857
1932–1937
Malý pohraniční styk - seznamy vystavených průkazů pro turisty a výletníky v rozsahu malého...
SOkA Český Krumlov, Ú-72, signatura 4 H
1924–1938
Vystěhování do Německa, zjišťování domovské a státní příslušnosti rodiny gartnerovi a Holzerovi v...
SOkA Český Krumlov, Š-13, inv. č. 1
(1759) 1805-1837
Kronika školy - zápisy vedl učitel a hudebník Antonín Borový, 16.8.1811 šel navštívit po 31 letech...

Stránky