Chybová zpráva

Warning: Invalid argument supplied for foreach() ve funkci search_api_solr_similar_words_search_api_views_query_alter() (řádek: 671 v souboru /var/www/eu/portafontium/testovaci/sites/all/modules/search_api_solr_similar_words/search_api_solr_similar_words.module).

Amtsbuch

Archiv Nadpis Místo Datace Obsah / Regest Obr.data
Sokolov (státní archiv) Kniha dělených pozůstalostí
 • Loket (Elbogen)
1674–1779
Stadt Elbogner Erbabteilungsbuch

Zápisy chronologicky, na začátku...

 >
Sokolov (státní archiv) Kniha dělených pozůstalostí
 • Loket (Elbogen)
1780–1804
Stadt Elbogner Erbabteilungsbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >
Sokolov (státní archiv) Kniha dělených pozůstalostí
 • Alberov (Albernhof)
 • Vřesová (Doglasgrün)
 • Chranišov (Granesau, Granesava, Hraničov)
 • Křemenitá (Griesbach)
 • Loučky (Grünlas)
 • Hory (Horn)
 • Jenišov (Janessen)
 • Kobelec (Kofl)
 • Rájec (Kösteldorf)
 • Mezihorská (Kührberg)
 • Lipnice (Littmitz)
 • Mírová (Münchhof, Mnichov)
 • Nadlesí (Nallesgrün)
 • Nové Sedlo (Neusattl)
 • Božičany (Poschetzau)
 • Počerny (Putschirn)
 • Rozmyšl (Roßmeisl, Rozmyšl)
 • Černava (Schwarzenbach)
 • Spomyšl (Sponsl)
 • Chodov (Chodau)
 • Vintířov (Wintersgrün)
 • Údolí (Zech, Cecha)
1788–1808
Dorfschaftliches Erbteilungsbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >
Plzeň (státní archiv) Kniha extraktů z dominikálních pozemkových knih
 • Domažličky (Domaschlitzel, Domaslitz, Domažliček, Domažlitzel)
 • Hůrka (Hurka)
 • Makov (Makow)
 • Měcholupy (Miecholup)
 • Pečetín (Petschetin)
 • Petrovičky (Klein Petrowitz, Klein Petrowitzel, Petrowitzl)
 • Těšnice (Tieschnitz, Tieschnitzel)
 • Třebíšov (Střebischow, Tržebischow)
 • Újezdec (Augezdel, Aujestetz, Aujezdl)
 • Zbyslav (Sbislau, Zbislaw)
1803-1843 (-1852)
Auszug aus dem obrigkeitl. Kontraktenbuche No 2 de Ao 1803

Výtaz z dominikální knihy smluv (inv...

 >
Plzeň (státní archiv) Kniha extraktů z pozemkových knih
 • Malonice (Mallonitz)
(1741-) 1800 (-1800)
Uibersetzte, aus dem Mallonitzer Grundbuche gezogene Contracte und Auszüge derselben

Výtah z pozemkové knihy vsi Malonice...

 >
Plzeň (státní archiv) Kniha extraktů z pozemkových knih
 • Otín (Wottin)
[1850]-1779

Kniha opisů pozemkoknižních zápisů...

 >
Plzeň (státní archiv) Kniha extraktů z pozemkových knih
 • Habartice (Habartitz)
 • Chuchle (Chuchle, Neuhof)
[1850]-1779

Kniha opisů pozemkoknižních zápisů...

 >
Klatovy (státní archiv) Kniha fundací a dlužních úpisů kostelních i městských
 • Hartmanice (Hartmanitz)
1727–1848
Liber fundationum [et obligationum] Coloris Mixti Lit. K… Ecclesiae Catharinae in oppido Hartmanitz

Kniha obsahuje jmenný rejstřík, na...

 >
Sokolov (státní archiv) Kniha inventářů
 • Loket (Elbogen)
1765–1790
Stadt Elbogner Inventarienbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >
Sokolov (státní archiv) Kniha inventářů
 • Loket (Elbogen)
1790–1807
Stadt Elbogner Inventarienbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >
Sokolov (státní archiv) Kniha inventářů
 • Tatrovice (Dotterwies)
 • Chranišov (Granesau, Granesava, Hraničov)
 • Loučky (Grünlas)
 • Dvory (Höfen)
 • Chodov (Chodau)
 • Jimlíkov (Imlikau, Imligau)
 • Jenišov (Janessen)
 • Kobelec (Kofl)
 • Mezihorská (Kührberg)
 • Lipnice (Littmitz)
 • Mírová (Münchhof, Mnichov)
 • Nadlesí (Nallesgrün)
 • Nové Sedlo (Neusattl)
 • Počerny (Putschirn)
 • Chodov (Chodau)
 • Vintířov (Wintersgrün)
 • Údolí (Zech, Cecha)
1763–1796
Dorfschaftliches Inventarienbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >
Sokolov (státní archiv) Kniha inventářů
 • Alberov (Albernhof)
 • Vřesová (Doglasgrün)
 • Třídomí (Dreihäuser)
 • Chranišov (Granesau, Granesava, Hraničov)
 • Křemenitá (Griesbach)
 • Loučky (Grünlas)
 • Dvory (Höfen)
 • Hory (Horn)
 • Chodov (Chodau)
 • Jimlíkov (Imlikau, Imligau)
 • Jenišov (Janessen)
 • Kobelec (Kofl)
 • Rájec (Kösteldorf)
 • Lipnice (Littmitz)
 • Mírová (Münchhof, Mnichov)
 • Nadlesí (Nallesgrün)
 • Nové Sedlo (Neusattl)
 • Božičany (Poschetzau)
 • Počerny (Putschirn)
 • Rozmyšl (Roßmeisl, Rozmyšl)
 • Spomyšl (Sponsl)
 • Tašovice (Taschwitz)
 • Chodov (Chodau)
 • Vintířov (Wintersgrün)
1796–1807
Dorfschaftliches Inventarienbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >
Tachov (státní archiv) Kniha inventářů
 • Planá (Plan)
1771–1807
Inventarbuch B.

Na konci knihy jmenný rejstřík

 >
Tachov (státní archiv) Kniha inventářů
 • Planá (Plan)
1748–1770
Inventarbuch A

Na konci knihy jmenný rejstřík

 >
Tachov (státní archiv) Kniha inventářů a dělených pozůstalostí
 • Planá (Plan)
1805–1812
Inventar und Teilungsbuch C

Na konci knihy jmenný rejstřík

 >
Tachov (státní archiv) Kniha inventářů a protokol pozůstalostního řízení
 • Planá (Plan)
1811–1828
Inventarbuch und Verlassenschaftsabhandlungsprotokol D oder 1

Na konci knihy jmenný rejstřík

 >
Tachov (státní archiv) Kniha inventářů a protokol pozůstalostního řízení
 • Planá (Plan)
1824–1829
Inventarbuch und Verlassenschaftsabteilungsprotokoll E.

Na konci knihy jmenný rejstřík

 >
Plzeň (státní archiv) Kniha inventářů a testamentů
 • Hřebeny (Hartenberk, Hartenberg)
1661–1734
Inventar und Testamentbuch  >
Klatovy (státní archiv) Kniha kontraktů
 • Hory Matky Boží (Bergstadtl, Bergstadtl Unserer lieben Frauen)
1777–1817
Stadtbuch N. 6, Lit. C

Na předsádce knihy přitištěna...

 >
Klatovy (státní archiv) Kniha kontraktů
 • Hory Matky Boží (Bergstadtl, Bergstadtl Unserer lieben Frauen)
1785–1848
Stadt-Buch der Kauf und Uibergabs-kontrakte

Na první straně knihy je přitištěna...

 >
Klatovy (státní archiv) Kniha kontraktů
 • Hory Matky Boží (Bergstadtl, Bergstadtl Unserer lieben Frauen)
1789–1819
Stadtbuch Lit. A, N. V

Na první straně knihy je přitištěna...

 >
Klatovy (státní archiv) Kniha kontraktů
 • Hory Matky Boží (Bergstadtl, Bergstadtl Unserer lieben Frauen)
1803–1805
Stadtbuch N. 8

Na předsádce knihy přitištěna...

 >
Klatovy (státní archiv) Kniha kontraktů
 • Hory Matky Boží (Bergstadtl, Bergstadtl Unserer lieben Frauen)
1808-1843 (-1880)
Buch der Heuraths und Pachtvertrage

Na první straně knihy je přitištěna...

 >
Klatovy (státní archiv) Kniha kontraktů
 • Rejštejn (Dolní Rejštejn, Reichenstein, Unterreichenstein)
1801–1834
Grundbuch Litt: C

Na zadní předsádce knihy je...

 >
Klatovy (státní archiv) Kniha kontraktů
 • Rejštejn (Dolní Rejštejn, Reichenstein, Unterreichenstein)
1803–1828
Nr. 4 Lit. D Liber Civitatis variarum rerum et Contractuum et aliarum miscellanarum Actionum librae montanae Civitatis Unterreichensteinae. Errectus Anno 1803

Na zadní předsádce knihy je...

 >
Klatovy (státní archiv) Kniha kontraktů
 • Rejštejn (Dolní Rejštejn, Reichenstein, Unterreichenstein)
1834–1884
Contracten=Buch Litt: D

Na zadní předsádce knihy jsou...

 >
Klatovy (státní archiv) Kniha kontraktů, kvitancí a testamentů
 • Hartmanice (Hartmanitz)
1761–1799
Liber Contractuum et Quietan[tium] Hartmanicensium Coloris Mixti Incipitur Ab Anno 1779, Sub Littera A

Kniha obsahuje jmenný rejstřík, na...

 >
Klatovy (státní archiv) Kniha kontraktů, kvitancí a testamentů
 • Hartmanice (Hartmanitz)
1766–1879
Liber Oppidi Hartmanitz super Contractus et Divisiones et Testamenta et Quietantias, nec non diversa alia Instrumenta ab Anno 1799, Coloris Flavi, Lit. B

Kniha obsahuje jmenný rejstřík, na...

 >
Plzeň (státní archiv) Kniha kvitancí
 • Lestkov (Leskau)
1838–1879
Quittungsbuch Leskau Nro. II.

Kniha kvitancí

 >
Klatovy (státní archiv) Kniha kvitancí
 • Hartmanice (Hartmanitz)
1792–1877
Liber Quiettantiarum Hartmanicensium concipiens a die 11. Novemb[ris] 825 No. 1

Kniha obsahuje jmenný rejstřík, na...

 >
Klatovy (státní archiv) Kniha kvitancí
 • Hory Matky Boží (Bergstadtl, Bergstadtl Unserer lieben Frauen)
1796-1850 (-1881)
Buch der Quittungen und Ablassungen

Na první straně knihy je přitištěna...

 >
Klatovy (státní archiv) Kniha kvitancí
 • Kolinec (Kolinetz, Kollinetz)
1796–1828
Nro. V Knjha kwitančnj od roku 1796

Na přední straně knihy a straně 248...

 >
Klatovy (státní archiv) Kniha kvitancí
 • Kolinec (Kolinetz, Kollinetz)
1828-1850 (-1879)
Nro. XI Kwitančnj knjha od roku 1828

Na přední straně knihy a na fóliu...

 >
Klatovy (státní archiv) Kniha kvitancí
 • Rejštejn (Dolní Rejštejn, Reichenstein, Unterreichenstein)
1802–1828
Quittungsbuch

Na zadní předsádce knihy je...

 >
Klatovy (státní archiv) Kniha kvitancí
 • Rejštejn (Dolní Rejštejn, Reichenstein, Unterreichenstein)
1820–1867
Quittungen:Buch Litt: B

Na zadní předsádce knihy je...

 >
Klatovy (státní archiv) Kniha kvitancí
 • Rejštejn (Dolní Rejštejn, Reichenstein, Unterreichenstein)
1828–1836
Litt. A Quittungsbuch

Na zadní předsádce knihy je...

 >
Sokolov (státní archiv) Kniha kvitancí
 • Loket (Elbogen)
1800–1812
Stadt Elbogner Quittungsbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >
Sokolov (státní archiv) Kniha kvitancí
 • Loket (Elbogen)
1811–1827
Stadt Elbogner Quittungsbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >
Sokolov (státní archiv) Kniha kvitancí
 • Loket (Elbogen)
1827–1834
Stadt Elbogner Quittungsbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >
Sokolov (státní archiv) Kniha kvitancí
 • Loket (Elbogen)
1833–1843
Stadt Elbogner Quittungsbuch

Zápisy chronologicky, na konci knihy...

 >

Stránky