Amtsbücher

Archivabsteigend sortieren Titel Ort Laufzeit Enthält / Regest Digitaldaten
Plzeň Grundbuch
 • Doubrava (Daubrawa, Dobraken)
 • Hracholusky (Rakolus)
 • Jezná (Gezna, Gesna)
 • Kníje (Knyha, Knie)
 • Kuští (Kussti, Kuscht)
 • Plešnice Plessnicz
 • Pleschnitz)
 • Rájov (Jarowa, Rajowa)
 • Vlkýš (Wlkýsse, Wilkischen)
1666–1765
 >
Plzeň Grundbuch
 • Kbelany (Wellana)
1699–1804
Wellaner Kauf - und Fristenbuch Lit: A

Kniha koupí a lhůt pro Kbely. Jmenný...

 >
Plzeň Grundbuch
 • Dobronice (Dobranzen)
 • Jezná (Gesna, Giessna)
 • Myslinky Myslinky
 • Mislinka)
 • Rájov (Rajowa, Raijowa)
 • Hracholusky (Rakolus)
 • Červený Mlýn (Rotmühle)
1694–1802
Grundbuch

Jmenný index na fol. 216 - 217.

 >
Plzeň Grundbuch
 • Plešnice (Pleschnitz)
1666–1802

Stará česká gruntovní kniha. Jmenný...

 >
Plzeň Grundbuch
 • Nezdice (Unter-Nezditz, Ober-Nezditz)
 • Zelené (Zelleny, Zelleno)
1694–1854
Grundbuch des Dorfes Zelleny, Ober-und Unter-Nezditz

Index podle obcí na fol. 260 - 261...

 >
Plzeň Grundbuch
 • Borovy (Borow, Borhofen)
 • Červené Poříčí (Roth-Poritschau)
 • Jíno (Günan, Gina, Gino)
 • Kbel (Kwell, Quell)
 • Kokšín (Kockschin)
 • Nedanice (Nedenitz)
 • Nezdice (Nestitz)
 • Oplot (Opladt, Oppladt)
 • Třebýcina (Stržebetzen)
 • Vřeskovice (Wržeskowitz)
 • Zelené (Selene)
1622–1717
Altes Grundbuch  >
Plzeň Grundbuch
 • Bezděkov (Bezdtikau)
 • Bolkov (Bolkow)
 • Borovy (Borow)
 • Červené Poříčí (Poritschen)
 • Jíno (Gina)
 • Kbel (Kbell)
 • Kokšín (Kokschin)
 • Nedanice (Nedtanitz)
 • Nezdice (Nezdtitz, Unter-Nezdtitz)
 • Stropčice (Tyroll)
 • Třebýcina (Strzebeizin)
1657–1873
Dominicalgrundbuch Nro I

Dominikální gruntovní kniha totiž...

 >
Plzeň Grundbuch
 • Děpoltovice (Tippelsgrün)
1651–1768
Kaufkontraktenbuch  >
Plzeň Grundbuch
 • Odeř (Edersgrün)
1638–1753
Kaufkontraktenbuch  >
Plzeň Grundbuch
 • Otovice (Otowitz)
 • Čankov (Schankau, Schanke)
 • Mezirolí (Sittmesgrün)
 • Nivy (Spittengrün, Spickengrün)
 • Sedlec (Zettlitz, Zettlizsch)
1628–1751
Kaufkontraktenbuch  >
Plzeň Grundbuch
 • Stará Role (Alt-Rohlau, Aletnrohlau, Altenrohle)
1636–1747
Kaufkontraktenbuch  >
Plzeň Grundbuch
 • Trmová (Dürmauel, Dörmaul)
1637–1776
Dürmauler Grundbuch  >
Plzeň Grundbuch
 • Řednice (Rednitz)
1574–1688
Rednitzer Grundbuch  >
Plzeň Grundbuch
 • Řednice (Rednitz)
1642–1742
Rednitzer Grundbuch  >
Plzeň Grundbuch
 • Prachomety (Promuth)
1573–1744
Promuther Grundbuch  >
Plzeň Grundbuch
 • Jírov (Jurau)
1573–1742
Jurauer Grundbuch  >
Plzeň Grundbuch
 • Víska (Dörfles)
1614–1750
Dörflerer Grundbuch  >
Plzeň Grundbuch
 • Zakšov (Sachsengrün)
1573–1692
Sachsengrüner Grundbuch  >
Plzeň Grundbuch
 • Zakšov (Sachsengrün)
1668–1805
Sachsengrüner Grundbuch  >
Plzeň Grundbuch
 • Kozlov (Koslau)
1642–1818
Koslaer Grundbuch  >
Plzeň Grundbuch
 • Petrov (Petersdorf)
1575–1680
Petersdorfer Grundbuch  >
Plzeň Grundbuch
 • Petrov (Petersdorf)
1640–1751
Petersdorfer Grundbuch  >
Plzeň Grundbuch
 • Tocov (Totzau)
1641–1749
Totzauer Grundbuch  >
Plzeň Grundbuch
 • Chlum (Chlumo, Chumo)
1656–1830
 >
Plzeň Grundbuch
 • Chříč
 • (Křitz, Kreitsch)
1702–1790
Grundbuch  >
Plzeň Grundbuch
 • Hlinec (Hlintsch, Hlintz)
1702–1803
Grundbuch I.  >
Plzeň Grundbuch
 • Hedčany (Hedčan, Hetzen)
1702–1875
Hetschaner Grundbuch I  >
Plzeň Grundbuch
 • Slatina (Slatina)
1702–1799
Slatinaer Grundbuch I  >
Plzeň Grundbuch
 • Milíčov (Militschau)
1702–1878
Militschowe Grundbuch I  >
Plzeň Grundbuch
 • Všesulov (Schösselhof)
 • Řeřichy (Röscha)
1686–1702
Grundbuch  >
Plzeň Grundbuch
 • Čistá (Tschistay, Lauterbach Dorf)
 • Břežany (Brezan)
 • Otěvěky (Nedowitz)
 • Tlestky (Tlesko)
[1712]–1715
Grundbuch  >
Plzeň Grundbuch
 • Čistá (Tschistay, Lauterbach Dorf)
1714–1772
Grundbuch II.Lit.A  >
Plzeň Grundbuch
 • Nová Ves (Neudorf)
1681–1825
Altes Neudörfer Grundbuch  >
Plzeň Grundbuch
 • Liščí (Fuxberg, Fuchsberg)
 • Pláně (Plöss)
1690–1737
Grundbuch über Fuxberg und Plöss  >
Plzeň Grundbuch
 • Kozlov (Koslau, Gosslau)
1698–1808
Dorf Kosslauer Grundbuch I.  >
Plzeň Grundbuch
 • Krásná Lípa (Schönlind)
1696–1803
Schönlinder Grundbuch 1  >
Plzeň Grundbuch
 • Kynšperk nad Ohří (Königsberg an der Eger)
 • Kamenný Dvůr (Steinhof)
 • Podlesí (Ebersfeld)
 • Libava (Liebau)
 • Štědrá (Müln)
 • Studánka (Schönbrunn)
 • Mokřína (Krottensee)
 • Těšov (Teschau, Deschau)
 • Šabina (Schaben)
 • Hlavno (Kloben)
 • Bukovavy (Bukowa)
 • Dvory (Maierhöfen)
 • Dasnice (Dassnitz)
 • Citice (Zititz, Zieditz)
1685–1730
Grundbuch  >
Plzeň Grundbuch
 • Spálená (Brenndorf)
 • Výspy (Dürrngrün)
 • Svažec (Ehmet, Ebmeth)
 • Smrčina (Ermesgrün)
 • Božetín (Fasattengrün)
 • Hrzín (Herschin, Hörsin)
 • Smrčí (Krondorf)
 • Lomnička (Steingrub)
 • Oldřišská (Oldřichov, Ullersgrün, Ulrichsgrün)
 • Vackov (Watzkenreuth)
 • Čižebná (Zweifelsreuth)
1596–1739
Dominium Wallhof Grundbuch vom Jahre 1729  >
Plzeň Grundbuch
 • Lomnička (Steingrub)
1693–1824
Domaine Wallhof Grundbuch No III.  >
Plzeň Grundbuch
 • Lítov (Littengrün)
[1694]–1770
Grundbuch für das Gut Littengrün ohne Nro  >

Seiten