Urbar

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
1531

Vertikale Reiter

Ursprüngliche Titel: 
Hienach folgeth gründliche Verzeichnus der Zins, Scharwerg vnnd anders einkommens zu dem Schlos vnd Herrschafft Hertenberg gehörig. 1531.
Enthält
Obsah / Regest: 

Hřebeny, panství. Soupis poddaných a úračních platů se sv. Michalu a Valpurze. Naturální dávky a roboty.

Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 43