Amtsbuch

Archiv Nadpis Místo Datace Obsah / Regest Obr.data
Plzeň Pozemková kniha
 • Lítov (Littengrün)
[1694]–1770
Grundbuch für das Gut Littengrün ohne Nro  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Horní Luby (Horní Schönbach, Oberschönbach)
1668–1834
Grundbuch für das Dorf Oberschönbach N.1.2  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Kámen (Stein)
1660–1754
Grundbuch für das Dorf Stein Nro 1.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Kostelní (Kirchberg)
1651–1787
Grundbuch für das Dorf Kirchberg  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Mlýnská (Kunštát, Kunstadt, Konstadt)
1653–1754
Grundbuch für das Dorf Kunstadt Nro 1.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Opatov (Abtsroth, Absroth)
1636–1757
Grundbuch für das Dorf Abtsroth Nro 1.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Počátky (Ursprung)
1657–1800
Grundbuch für das Dorf Ursprung Nro 1  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Oldřišská (Oldřichov, Ullersgrün)
 • Valtéřov (Waltersgrün)
1657–1754
Grundbuch für das Dorf Waltersgrün Nro 1.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Luby (Schönbach)
 • Opatov (Abtsroth, Absroth)
 • Kostelní (Kirchberg)
 • Mlýnská (Kunštát, Kunstadt, Konstadt)
 • Čirá (Litrbachy, Lauterbach)
 • Horní Luby (Horní Schönbach, Ober-Schönbach)
 • Kámen (Stein)
 • Dolní Luby (Dolní Schönbach, Unter-Schönbach)
 • Počátky (Ursprung)
 • Oldřišská (Oldřichov, Ullersgrün)
 • Liboc (Frankenhammer)
1601–1799
Reces et Kontraktenbuch Nro I., No 5.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Luby (Schönbach)
 • Opatov (Abtsroth, Absroth)
 • Kostelní (Kirchberg)
 • Mlýnská (Kunštát, Kunstadt, Konstadt)
 • Čirá (Litrbachy, Lauterbach)
 • Horní Luby (Horní Schönbach, Ober-Schönbach)
 • Černá (Schwarzbach)
 • Kámen (Stein)
 • Dolní Luby (Dolní Schönbach, Unter-Schönbach)
 • Počátky (Ursprung)
 • Valtířov (Waltergrün)
 • Oldřišská (Oldřichov, Ullersgrün)
 • Liboc (Frankenhammer)
1602–1666
Kaufkontraktenbuch Nro I., No 7.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Opatov (Abtsroth, Absroth)
 • Kostelní (Kirchberg)
 • Luby (Schönbach)
 • Černá (Schwarzbach)
 • Kámen (Stein)
 • Dolní Luby (Unter-Schönbach, Hinter-Schönbach)
 • Počátky (Ursprung)
 • Valtířov (Waltersgrün)
 • Hřebeny (Hartenberg)
 • Liboc (Frankenhammer)
1650–1667
Kontraktenbuch E, 25  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Černá (Schwarzbach)
1656–1754
Grundbuch für das Dorf Schwarzbach Nro 1.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Čirá (Litrbachy, Lauterbach)
1668–1796
Grundbuch für das Dorf Lauterbach Nro 1.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Dolní Luby (Dolní Schönbach, Unterschönbach)
1652–1754
Grundbuch für das Dorf Unterschönbach Nro 1.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Skočice (Skotschitz)
1696–1801
Skotschitzer Obrigkeitliches Kontraktenbuch Nro. II.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Lesná (Schönwald)
1570–1612
Grundbuch des Gutes Schönwald, Pozemková kniha statku Schönwald (okr. Tachov) I.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Lesná (Schönwald)
1615–1655
Pozemková kniha statku Schönwald (okr. Tachov) II.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Milínov (Millinow)
 • Radostice (Radostitz)
 • Rovná (Ruwna)
 • Suchá (Sucha)
 • Zámyšl (Zamischl, Zamissl)
 • Žikov (Zikow, Žikow)
1688–1817
Rustical Kontraktenbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Hliněný Újezd (Aujezd, Aujezdec, Hliněný Aujezdec, Klein Aujest)
 • Hejná (Heina)
 • Malé Hydčice (Klein Hytschitz)
 • Malý Bor (Klein Bor)
 • Smrkovec (Smrkowetz)
 • Týnec (Tejnitz)
 • Boubín (Velký Újezd, Velký Aujezd, Velký Újezdec, Zadní Újezdec)
 • Velešice (Weleschitz)
 • Velké Hydčice Gross Hitschitz)
 • Veřechov (Werechow)
 • Borkovy
 • Železný Újezd (Eisenaujest, Železný Aujezdec)
1682–1728
Purgkrechtní neb soudní kniha panství jeho vysoce urozeného Pana Pana Václava Vojtěch Sté Římské říše hraběte z Sternbergka: (titul) horažďovického v kterýžto sšelijaké grunty i chalupy na témž panství prošacovány se nacházejí, založená léta Páně 1682.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Břežany (Bržežany, Brezan, Breschan)
 • Dobrotice (Dobrotieze)
 • Jetenovice (Getenowicze)
 • Holkovice (Holkovicze)
 • Pačejov (Patzywo)
 • Týřovice (Tegržovice)
 • Třebomyslice (Trzrbomislicze)
 • Olšany (Wolssany)
1682–1725
Kniha burgkrechtní neb saudní panství Jeho Wysoce hrabieczí Milosti s Ssterbergka (titul) Horažďovického založena v Letu 1682. Dílu druhého.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Velký Bor (Grossbor)
 • Svéradice (Swiraticze)
 • Zářečí (Zeržeczy)
1682–1744
Kniha purkrechtní neb soudní panství Jeho M.Hrab.Milosti z Sternberka (titul) Horaždowského. Zaloziena w letu 1682 Tržetího dilu.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Týnec (Tejnice, Teinitz)
 • Malé Hydčice (Malý Hyčzycze, Kleinhitschitz)
 • Hliněný Újzed (Hlinieny Aujezd, Hliněný Újezdec)
 • Vlkovice (Wlkonicze, Wlkonitz)
1694–1821
Kniha purkrechtní neb soudní aneb Registra urburní panstwy Horažďiowskeho  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Damice (Dammitz)
1664–1744
Dorf Dammitz, Kauf und Amts Handelsbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Plavno (Holzbach)
1664–1715
Kauf-und Amtshandelsbuch Holzbach  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Háj (Stolzenhan)
1664–1715
Kauf-und Amtshandelsbuch Stolzenhab-Häusler  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Vrch (Hüttmesgrün)
1559–1660
Gerichtsbuch Hüttmesgrün  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Vrch (Hüttmesgrün)
1664–1751
Dorf Hüttmesgrün, Kauf und Amts Handelsbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Horní Hrad (Haunštein, Hauenstein)
 • Krásný Les (Schönwald)
 • Gesmesgrün
 • Plavno (Holzbach)
 • Vrch (Hüttmesgrün)
 • Loučná (Stolzenhaim)
 • Maroltov (Marletzgrün)
 • Jakubov (Jokes)
 • Měděnec (Kupferberg)
 • Kotlina (Köstelwald)
 • Horní Halže (Ober-Hals)
 • Venkov (Wenkau)
 • Dolní Halže (Under-Hals)
 • Kamenné (Steingrün)
1584–1644
Amtsbuch der Herrschaft Hauenstein  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Jakubov (Jokes)
1630–1664
Kauf und Verkaufbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Jakubov (Jokes)
1664–1716
Kauf und Verkaufbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Krásný Les (Schönwald)
1597–1653
Schönwaldter neues Gerichtsbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Krásný Les (Schönwald)
1664–1711
Kauf-und Amtshandelsbuch Schönwald  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Maroltov (Marletzgrün)
1597–1701
Gerichtsbuch Marletzgrün  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Maroltov (Marletzgrün)
1664–1751
Kauf-und Amtshandelsbuch Marletzgrün  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Osvinov (Gesmesgrün)
1597–1716
Gerichtsbuch Gesmesgrün  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Osvinov (Gesmesgrün)
1664–1756
Kauf-und Amtshandelsbuch Gesmesgrün  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Plavno (Holzbach)
1597–1667
Gerichtsbuch Holzbach  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Vřesová (Dogralsgrün, Unterdoglasgrum, Oberdoglasgrün)
 • Nové Chalupy (Neuhäuser, Neuenhäuser)
 • Smolnice (Pechgrün)
 • Stará Chodovská (Stelzengrün)
 • Dolní Chodov (Unterchodau)
1684–1769
Grundbuch vom Jahr 1647, Nro. I.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Babice (Wabitz)
 • Roudná (Rauden)
1623–1770
Grundbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Bezděkov (Pössigkau)
 • Babice (Wabitz)
1789–1818
Grundbuch Possigkau und Wabitz  >

Stránky