Jste zde

StAAm, Fürstentum Pfalz-Sulzbach, Geheime Registratur

Archiv

Zkratka archivu: 
StAAm
Oddělení archivu: 
StA Amberg

Fond

Název fondu: 
Fürstentum Pfalz-Sulzbach, Geheime Registratur
Údaje o fondu: 
Fürstentum Pfalz-Sulzbach, Geheime Registratur
Popis fondu: 
Als Archiv des wittelsbachischen Fürstentums Pfalz-Sulzbach Aufbewahrungsort der zentralen Unterlagen des fürstlichen Hauses, der Landesverwaltung und des Kirchenwesens. Erste Einrichtung um 1660, endgültige Ordnung 1707/08.
Rozsah fondu: 
2790
Metráž fondu: 
76,6
Přístupnost: 
přístupný

Archivní pomůcka

Označení archivní pomůcky: 
DE-StAAM, Fürstentum Pfalz-Sulzbach, Geheime Registratur
Název archivní pomůcky: 
Pfalz-Sulzbach, Geheime Registratur
Časový rozsah archivní pomůcky: 
1396-1783
Autoři archivní pomůcky: 
Jochen Rösel
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2004
Popis bohemik: 
Cesty falckraběte Johann Friedrichs von Falc-Hilpoltstein a prince Josefa Karla na Sauerbrunnenu do Chebu, 1615-1724 (č. 2/101, 2/106); volba kurfiřta Friedricha V. českým králem a česká válka, vyhlášení klatby nad Friedrichem V., 1618-1623 (č. 11/12-11/13, 57/12, 57/13, 57/16); Falcko-Neuburský kopiář, obsahuje mezi jiným usnesení českého zemského sněmu, 1497 a 1579 (č. 17/1); dědické vyrovnání mezi císařem Rudolfem II. jakožto králem českým a kurfiřtem Friedrichem IV. Falckým a zamýšlené obnovení, 1595-1616 (č. 17/23, 17/32, 53/28); kopiář především o českých lenních statcích v Horní Falci, [1212]-1618 (č. 17/79); opisy smluv Koruny české s kurfiřtstvím falckým a s Bavorskem, [1354]-1617 (č. 17/79.a); dobrozdání o českých nárocích na úřady Sulzbach, Parkstein-Weiden, Flossenbürg a Vohenstrauß, Heideck etc., 1559-1668 (č. 17/79.b, 18/7); spor falckrabat Augusta a Johanna Friedricha s jejich bratrem Wolfgangem Wilhelmen Falcko-Neuburským kvůli přijetí říšských a českých lén, 1511-1620 (č. 18/10.a); Koruna česká uděluje léna s panstvím Heideck, 1585-1621 (č. 18/10.b, 18/11); přijetí říšských a českých lén na císařském dvoře, 1614-1715 (č. 18/25-18/27, 18/42, 18/46, 18/48, 18/105); korespondence falckraběte Augusta pobývajícího v Praze, 1627-1629 (č. 28/103-28/105, 28/113.a, 28/114, 28/117-28/120, 28/122, 28/327); korespondence s městským syndikusem dr. Georgem Mundiusem v Chebu ohledně toho, jak Falcko-Neubursko provádí protireformaci, 1628 (č. 28/132); mír, který byl projednáván v Litoměřicích a v Pirně a uzavřen v Praze, 1634-1636 (č. 30/2); splacení 100 zlatých an Erasmovi a Kasparovi Weberovi v Hostouně (Čechy), 1630-1654 (č. 34/110); urbář o českém lenním statku Wildenau, 1643-1671 (č. 48/58); pobyt českých rebelů a kalvinských farářů z Horní Falce na společném úřadě, 1627 (č. 50/55); jednání neburského sekretáře Martina Schillera u císařského dvora v Praze, 1652 (č. 50/94); zprávy správce ve Flossenbürgu o neshodách se sousedními územími a s českými leníky, 1514-1579 (č. 52/16); český lenní statek Plößberg a jeho držitelé, 1494-1715 (č. 53/1, 53/73); český lenní statek Wildenaua jeho držitelé, 1505-1656 (č. 53/2, 53/50-53/53); spory Guntersicha von Guttenstein s Korunou českou, 1510-1512 (č. 53/3-53/4); neposlušnost českých leníků na úřadě ve Flossenbürgu vůči Falcko-Neubursku, popř. Falcko-Sulzbašsku, 1516-1683 (č. 53/6, 53/10, 53/12, 53/16, 53/59); uvěznení poddaných a jejich odvlečení do Prahy, 1570-1573 (č. 53/13); zdanění českých leníků na úřadě ve Flossenbürgu ze strany Falcko-Neuburska, popř. Falcko-Sulzbašska a odpírání daně ze strany leníků, 1549-1689 (č. 53/3, 53/18, 53/20, 53/57, 53/60); jednání mezi Falcko-Neuburskem a Čechami ohledně českých leníků na Plößbergu, Wildenau a Schönkirchu na úřadě ve Flossenbürgu, 1509-1618 (č. 53/19, 53/25, 53/29, 53/31-53/32); nárok Koruny české na úřad ve Flossenbürgu, 1604-1650 (č. 53/35, 53/68); gravamina českých leníků na úřadě ve Flossenbürgu o zásazích Falcko-Neuburska, 1615 (č. 53/42); neshody Falcko-Neuburska, popř. Falcko-Sulzbašska s Čechami kvůli českým leníkům, 1617-1667 (č. 53/44-53/45, 53/56); uloupení koní schwanberských poddaných na českém panství Haid, 1640-1643 (č. 53/49); vizitace lenní statků na hranicích Wildenau a Plößberga zamýšlená ze strany Čech, 1656-1657 (č. 53/55); uctění pamětní mince ku příležitosti dobytí Budapeště falckrabětem Christianem Augustem adresováno českým leníkům na úřadě ve Flossenbürgu, 1686 (č. 53/61); krajský komisariát v Chebu vybírá daň z hlavy na českých lenních statcích prostřednictvím úřadu ve Flossenbürgu, 1691 (č. 53/62); spor ohledně příslušnosti českých leníků na Plößbergu, Wildenau a na Schönkirchu k vévodství Falcko-Neuburskému, [1373]-1678 (č. 53/63-53/66); čtyři české lenní statky na úřadě ve Flossenbürgu, 1465-1681 (č. 53/69-53/70); šetření a zásahy královsko-maďarské správy v Amberku do českých lén ležících v knížectví Falcko-Sulzbašském, 1743-1744 (č. 53/74); povolení k pobytu ve Vohenstrauß pro faráře Samuela Pöhlera vyhnaného z Čech, 1622 (č. 54/102); mustrování 3.000 vojáků v Chebu, 1605 (č. 57/2); psaní českých měst s prosbou o podporu jejich defenzivní činnosti, 1618-1630 (č. 57/10); opatření ve vévodství Falcko-Neuburském kvůli českém povstání, 1618 (č. 57/11); průchody pluků a vojsk z Čech a do Čech a zprávy o vojscích blížících se z Čech, 1620-1705 (č. 57/29, 57/63, 57/65, 57/74, 57/76, 57/82-57/83, 57/86-57/88, 57/97, 57/100, 57/165, 57/211-57/212); psaní vévody Wolfganga Wilhelma Falcko-Neuburského z Prahy svému bratrovi Augustovi o audienci u císaře, 1608 (č. 66/101); urbář a notářský zápis o panství Toužim/Theusing v Království českém, 1564-1591 (č. 71/18, 71/107); zemský řád a horní řád Království českého, 1564-1575 (č. 74/12, 74/102); zprávy a noviny z Říšského sněmu v Řezně, z Prahy etc., 1716-1725 (č. 76/37-76/46); zprávy o korunovací císaře Karla VI. českým králem, 1723 (č. 77/53)

Vertical Tabs