Semněvice 02

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Semněvice (Římskokatolická církev)
Místo: 
Mezholezy (Meßholz, Mezholec) [Kdyně], Ostromeč (Wassertrompeten), Pocinovice (Potzowitz, Pocovice) [Horšovský Týn], Semněvice (Hoch-Semlowitz, Groß-Semlowitz, Velké Semněvice), Velký Malahov (Groß Malowa, Bohatý Malahov)
Obsah
Obsah: 

Matrika byla stránkována pro každý zápis samostatně; proto byla provedena nová paginace v rozsahu stran 8-64, přičemž strana 1 odpovídá straně počátků zápisů a nikoli stran v matrice jako takových.
Před s. 1 titulní list na jehož rubové straně napsán (v jazyce německém) inventář věcí náležících ke kostelu v Semněvicích.
s. 1-7 O 1660-1665, 1669-1674
s. 8-14 prázdné
s. 15-18 Z 1671-1675
s. 19-57 prázdné
s. 58 nematriční zápis
s. 59 prázdná
s. 60 nematriční zápis
s. 61 prázdná
s. 62 nematriční zápis
s. 63 prázdná

Na rubové straně titulního listu je záznam v jazyce německém, jedná se o soupis věcí náležejících ke kostelu v Semněvicích, sepsáno Johannem Balthasarem Gattenhoffem, bez datace (zřejmě 1660).
s. 58 seznamy desátek ze Semněvic 1669
s. 60 seznamy desátek z Mezholez 1668
s. 62 seznamy desátek z Ostromeče 1668