Plzeň - okresní úřad 07

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Plzeň - okresní úřad
Původní nadpis: 
VI.
Obsah
Obsah: 

Zápisy pro býv. obvod politického okresu Plzeň
Matrika obsahuje několik vlepenývh příloh