Pleš 13

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Pleš (Římskokatolická církev)
Místo: 
Pleš (Plöss, Plöß)
Obsah
Obsah: 

Matrika má formu sešitů pro jedotlivé roky. Některé sešity mají vlastní stránkování, jiné jsou nestránkované.
Matrika zahrnuje roky 1800 - 1815, 1820 - 1821, 1823 - 1824.

Záznamy jsou vedeny též pro lokality Plešský Mlýn (Plösser Mühle) - zan. mlýn na Plešském potoce; Václav (Wencelsdorf); Štráská Huť (Strasshütte); Zankmühle - zanikl. mlýn na Plešském potoce.