Mlázovy 02

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Mlázovy (Římskokatolická církev)
Místo: 
Bernartice (Bernartizl), Boříkovy (Bořikau), Lukoviště (Lukowischt), Mlázovy (Mlazow)
Původní nadpis: 
Tom. III
Obsah
Obsah: 

Na předním přídeští knihy jsou nalepeny pečeti okolních farností.
Titulní list obsahuje poznámku zdůrazňující, že rodiče (oba katolíci) nechávajíce pokřtít dítě v katolické víře jsou povinni vychovávat svého potomka v této víře.

fol. 1 - 19: matriční zápisy narozených (1868 - 1887) pro celý farní obvod

Za posledním foliem matriky jsou uloženy dvě volné přílohy.