Kostelec 09

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Kostelec (Římskokatolická církev)
Místo: 
Ostrov (Ostrau)
Obsah
Obsah: 

Matrika obce Ostrov, zahrnující od roku 1788 též vísku Žďár (něm. Zdiar / Schar, dnes č. města Kladruby, okr. Tachov). Dále se jako místo narození v několika případech udává jakýsi "Ziegelhäusl" poblíž Žďáru a patrně hájovna "Habrzy" též "Habriže" (neidentif.). Od 30. let se již obě uvedené lokality samostatně v matrice neuvádějí (mohli se stát administrativně součástí obce Ostrov, přejít pod jinou farnost, zaniknout či pro ně - v případě Žďáru - mohla být vedena samostatná kniha).
V zápisech oddaných se objevují nevěsty výlučně již usazené v uvedených lokalitách, řada z nich však původně pochází z jiných míst: Kostelec (něm. Kostelzen), Alfrédov (něm. Alfredshof), Lšelín (něm. Elschelin), Vrhaveč (něm. Worhabschen; vše dnes č. obce Kostelec, okr. Tachov), Tuněchody (něm. Tinchau), Láz (něm. Laas; obojí č. města Kladruby, okr. Tachov), Zhoř (něm. Weshor/Weshorsch, obec v okr. Tachov), Mezholezy (něm. Meßhals, obec v okr. Domažlice), Jivjany (něm. Gibian, č. obce Velký Malahov, okr. Domažlice), Černovice (něm. Czarlowitz), Semněvice (něm. Semlowitz; obojí obce v okr. Domažlice), Telice (něm. Döllitschen, č. obce Prostiboř, okr. Tachov), Skapce (něm. Kapsch), Sytno (něm. Sittna; obojí obce v okr. Tachov), Lhota u Stříbra (něm. Elhoten, č. m. Stříbro, okr. Tachov), Nahý Újezdec (něm. Nacktendörflas, č. obce Chodský Újezd, okr. Tachov), Kbelany (něm. Wellana), Hněvnice (něm. Hniemitz), Úlice (něm. Ullitz), Lochousice (něm. Lochutzen), Zbůch (něm. Zwug; vše obce v okr. Plzeň-sever), Radějovice (něm. Radlowitz, č. obce Přehýšov, okr. Plzeň-sever), Nýřany (něm. Nürschan, město v okr. Plzeň-sever), Vlkýšov (něm. Wilkischen), Horní Sekyřany (něm. Ober Sekerzan; obojí č. obce Heřmannova Huť, okr. Plzeň-sever), Tachovská Huť (něm. Tachauer Schmelzthal, č. obce Tři Sekery, okr. Cheb), Čejetice (obec v okr. Strakonice) a Netluky (městká část Praha-Uhříněves, hl. město Praha).

Matrika narozených (resp. pokřtěných) je do s. 35 paginována, poté přechází ve foliaci. Nic na tom nemění skutečnost, že u čísel folií se hojně objevuje vedle správné zkratky "Fol." rovněž nelogická zkratka "Pag." (řada čísel zůstává rovněž bez jakékoli upřesňující zkratky). Stejně tak je zpočátku paginována matrika zemřelých (znovu od s. 1), jenž po s. 45 opět přechází k foliaci (nehledě na občasné použití zkratky "Pag.") a totéž platí o matrice oddaných (s. 1-20, následuje fol. 21-54; používání zkratek "Pag." a "Fol." obdobné jako u výše uvedených zápisů narozených a zemřelých).
Zápisy N: s. 1-35 první paginace, fol. 36-144 první foliace.
Zápisy Z: s. 1-45 druhá paginace, fol. 46-84 druhé foliace .
Zápisy O: s. 1-20 třetí paginace, fol. 21-54 třetí foliace.
Mezi zápisy N a Z je jeden volný nečíslovaný list.
U zadního přídeští je volně vložen rejstřík jmen obsažených v matrice narozených, který byl - soudě podle zpočátku jednotného písma - vytvořen v roce 1849 a poté v něm bylo průběžně pokračováno.
Přílohy: 1) potvrzení o křtu nemanželského dítěte Francisky Reich ve Stříbře, které však bylo matkou dodáno až po deseti letech s tím, že dítě je zapsáno jak ve stříbrské, tak v kostelecké matrice - do matriky ostrovské již přepsáno nebylo ("was ist also dazu machen?"); 2) list s matričním záznamem o křtu Johanna Nepomuka Junga v exposituře v Kladrubském "zámku", tj. bývalém klášteře (1861) - vloženo u přepsaného zápisu v matrice narozených; 3) úřední dopis z farnosti v Plauen (Vogtland, Sasko) o přestupu ostrovského rodáka Josefa Fischmanna z katolické do luterské evangelické církve (1911; 2 listy) - vlepeno u záznamu o jeho narození (1874); 4) latinsky psané velmi jednoduché potvrzení o sňatku Josefa Geberta a Anny Rybové uzavřené roku 1910 v "Boyd" [?]- vloženo u záznamu o narození ženicha; 5) oznámení o úmrtní Margarety Michalové z Ostrova v Lochousicích a následné povolení k převozu jejího těla k pohřbu na hřbitově v Kostelci (1878; 2 dokumenty) - vloženo u zápisu v matrice zesnulých.
Matrika je vedena německy, pouze titulní list a některé doplňující poznámky k zápisům jsou latinsky. Zběžný kurent zejména u zápisů na počátku 20. let a pak v letech 50. a na počátku let 60. může při četbě činit zvláště amatérským genealogům značné potíže. V matrice se objevuje řada pozdějších poznámek rodopisného charakteru, psaných zpravidla modrým inkoustem či tužkou.
Zajímavosti: s. 19 druhé paginace - záznam o úmrtí francouzského vojáka (1814).