Kostelec 08

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Kostelec (Římskokatolická církev)
Místo: 
Lšelín (Elschelin)
Původní nadpis: 
Liber V.
Obsah
Obsah: 

Matrika obce Lšelín. V zápisech oddaných se objevují též nevěsty pocházející z lokalit Kostelec (něm. Kostelzen, obec v okr. Tachov), Milevo (něm. Mühlhöfen), Tuněchody (něm. Tinchau), Brod (něm. Brod), Vrbice u Stříbra (něm. Wrbitz; vše č. města Kladruby, okr. Tachov), Velký Malahov (něm. Groß Mallowa, obec v okr. Domažlice), Zhoř (něm. Weshor/Weshorsch, obec v okr. Tachov), Hradišťany (něm. Radelstein), Honezovice (něm. Honositz; obojí součást obce Honezovice, okr. Plzeň-jih), Mezholezy (něm. Meßhals, obec v okr. Domažlice), Skapce (něm. Kapsch, obec v okr. Tachov) a Malovice (něm. Malowitz, č. obce Erpužice, okr. Tachov), vesměs však již bezprostředně před sňatkem pobývaly v Lšelíně.

Matrika narozených (resp. pokřtěných) je do s. 25 paginována, následuje fol. 26, s. 27 a 28 a již definitivně přechází paginace ve foliaci. Nic na tom nemění skutečnost, že u čísel folií se hojně objevuje vedle správné zkratky "Fol." rovněž nelogická zkratka "Pag." (řada čísel zůstává rovněž bez jakékoli upřesňující zkratky). Stejně tak je zpočátku paginována matrika zemřelých (znovu od s. 1), jenž po s. 29 opět přechází k foliaci (nehledě na občasné použití zkratky "Pag.") a totéž platí o matrice oddaných (s. 1-9, následuje fol. 10-44; používání zkratek "Pag." a "Fol." obdobné jako u výše uvedených zápisů narozených a zemřelých). Dále je třeba upozornit na patrně omylem vzniklé dublování stran 2 a 3 (označené dodatečně jako 2A a 3A).

Zápisy N: s. 1-25, 27-28 první paginace, fol. 26, 29-137 první foliace.
Zápisy Z: s. 1-29 druhá paginace, fol. 30-67 druhé foliace .
Zápisy O: s. 1-9 třetí paginace, fol. 10-44 třetí foliace.
Mezi jednotlivými částmi knihy a na jejím konci je vždy několik volných nečíslovaných listů, mezi zápisy N a Z jich je několik velmi nedbale vyříznuto, stejně tak mezi zápisy Z a O.
U zadního přídeští je volně vložen rejstřík jmen obsažených v matrice narozených, který byl - soudě podle zpočátku jednotného písma - vytvořen v roce 1850 a poté v něm bylo průběžně pokračováno.

Matrika je vedena německy, pouze titulní list a některé doplňující poznámky k zápisům jsou latinsky. Zběžný kurent zejména u zápisů na počátku 20. let a pak v letech 50. a na počátku let 60. může při četbě činit zvláště amatérským genealogům značné potíže. V matrice se objevuje řada pozdějších poznámek rodopisného charakteru, psaných zpravidla modrým inkoustem či tužkou.

Přílohy: 1) Potvrzení o sňatku Johanna Fischmanna s Marií Günterovou, jenž byl uzavřen na "zámku" v Kladrubech 2. 6. 1863 a dodatečně legitimizoval nemanželskou dceru Marii, nar. 22 5. 1859 (přiloženo k příslušnému zápisu v matrice narozených); 2) Potvrzení o sňatku Josefa Schillera Margareth Schillerovou a legitimizace jejich nemanželského dítěte Margareth, nar. 1. ledna 1866 + nový rodný list této jejich dcery + úřední přípis pražské konzistoře v této věci, aby byla tato skutečnost zapsána do matriky (celkem 3 listy, přiloženo k příslušnému zápisu v matrice narozených); 3) potvrzení o narození a křtu Kateřiny Gothové na základě matriky v Jivjanech (něm. Gibian, č. o. Velký Malahov, okr. Domažlice; nar. 12. 9. 1862) z 17. 12 1884 (založeno u záznamu o narození jejího nemanželského syna Václava v roce 1881; účel tohoto potvrzení není zřejmý, za zmínku stojí, že v matrice je jako rodiště Kateřiny uveden Lšelín); 4) Oznámení o úmrtí Marie Kripnerové, nar. v Lšelíně s dívčím jménem Eigenbergerová, posledně bytem v Chvaleticích-Boru u Protivína (založeno u zápisu o jejím narození); 5) Úřední zpráva děkanského úřadu v Lázních Kynžvart z 10. 6. 1941 o vystoupení z katolické církve Josefa Wienera, nar. v Lšelíně (založeno u zápisu o jeho narození); 6) Korespondenční lístek od faráře z Holýšova se stručnou zprávou nesouvisející s vedením matriční agendy (datum na razítku 9. 11. 1939).