Kostelec 07

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Kostelec (Římskokatolická církev)
Místo: 
Kostelec (Kostelzen), Lšelín (Elschelin), Nedražice (Nedraschitz), Ostrov (Ostrau)
Obsah
Obsah: 

Vojenská matrika celé farnosti Kostelec (ovšem bez jediného zápisu z vesnice Lšelín), založená roku 1841. Bez paginace či foliace (resp. místy naznačená paginace nemá logický postup - viz zápisy O). Do původního sešitu dodatečně (a velmi jednoduše vevázány další listy, dvojlist s posledním záznamem již jen volně vložen.

Zápisy N: jediný zápis z roku 1841 - s. 1 první paginace.
Zápisy Z: pouze nadepsaná titulní strana a připravena tabulka, ovšem bez žádného záznamu.
Zápisy O: v závěru knihy, poslední zápis vložen na samostatném, pouze vloženém foliu.

Většina listů sešitu je zcela prázdných.

U prvního zápisu oddaných není uveden letopočet, pravděpodobně 1841 (dle datace úředních povolení). Na závěrečných listech se naopak nacházejí podpisy svědků, ovšem samotný zápis chybí (v jednom případě s odkazem na běžnou matriku). Naznačuje to způsob zapisování do matrik - svědkové se patrně zapsali ihned při obřadu, samotný zápis byl teprve dodatečně doplňován.

Vedle uvedených vesnic farnosti se v matrice objevuje jako bydliště nevěsty též Brod u Stříbra (něm. Brod, č. města Kladruby), pokud jde o místo narození nevěst, objevují se (mimo farnost Kostelec) Zaříčany, č. městyse Bílé Podolí, okr. Kutná Hora; Bítov (něm. Wittova), č. obce Přehýšov, okr. Plzeň-sever; Semněvice (něm. Semlowitz), obec v okr. Domažlice.