Komárov 03

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Komárov (Římskokatolická církev)
Místo: 
Komárov (Kumerau), Lohov (Lohof)
Původní nadpis: 
III.
Obsah
Obsah: 

Vedle lokalit Lohov a Komárov patří do farního obvodu:
Hrádek (Shlössles) a Prohoř (Prohors)
str. 1 - 19: matriční zápisy narozených (1784 - 1825)
str. 20 - 57: matriční zápisy narozených (1795 - 1818) pro Komárov (Kumerau)
str. 58 - 78: matriční zápisy narozených (1818 - 1825)
Matrika narozených pro léta (1818 - 1825) obsahuje lokality:
Buschhäusel = skupina domů u os. Buč (o. o. Služetín), Komárov (Kumerau), Meyerhof Schössles = hosp. dvůr u obce Prohoř, Rossbodenhäuseln = samota u obce Štědrá
str. 79 - 87: index narozených (1784 - 1825)

Matrika obsahuje jednu vlepenou přílohu - str. 56.
Za posledním foliem matriky je uložena jedna volná příloha.