Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů

Slavnostní prezentace Portálu „Porta fontium“

Webový portál „Porta fontium“ byl slavnostně dne 22. listopadu za přítomnosti PhDr. Jiřího Úlovce, ředitele archivní správy a spisové služby MV ČR, dr. Adalberta Weiße, Ministeriálního ředitele Bavorského státního ministerstva pro vědu, výzkum a umění a Brigitty Brunnerové, vládní prezidentky Horní Falce, představem veřejnosti. Webový portál „Porta fontium“ je výsledkem projektu „Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů“, financovaného z prostředků programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika –Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 a České republiky.

Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku

Logo Ziel 3 - Cíl 3Odborná konference v rámci projektu Evropské unie

Překračování hranic – Nové cesty mezi zeměmi.

Česko-německá archivní konference se uskuteční v Chebu ve dnech 21. – 23. května 2012 ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb. Jedná se o odborné pracovní setkání českých a německých archivářů ze západních Čech, Saska a Durynska. Zamýšleným cílem je v neposlední řadě navázání živých osobních kontaktů, které budou nadále využívány pro získávání rešerší a k výměně potřebných informací. Samozřejmě budou zodpovězeny také otázky organizace archivů, historie a tvorby fondů i přístupnosti archiválií.

Stránky

Partneři


 
 

 
 

Impressum

Česká republika
Státní oblastní archiv v Plzni

Sedláčkova 44
306 12  Plzeň
Tel.: +420 377 236 263

portafontium@soaplzen.cz

Webmaster: Petr Kocourek