Jste zde

Lastenausgleichsarchiv Bayreuth

Archiv

Lastenausgleichsarchiv Bayreuth
Dr.-Franz-Str. 1
95445 Bayreuth

tel.: 0921/4601-0
fax: 0921/4601-111

E–mail: laa@bundesarchiv.de
 

vedení: Frau Dr. Stefanie Jost

Lastenausgleichsarchiv ukládá dokumenty, jež se týkají jednak právního vypořádání válečných křivd pro tzv. jednotnou hodnotu majetku (tj. podnikový, pozemkový a zemědělský majetek) a též dalších úkonů spojených s majetkovým vyrovnáním včetně přípravy rozhodujících informací pro vypořádání křivd. Jsou zde k dispozici i místopisné kartotéky církevní vyhledávací služby. Podklady Lastenausgleichsarchivu představují ústřední dokumentaci k migraci a odsunu německého obyvatelstva na konci druhé světové války. Dokládají způsob fungování majetkového vyrovnání, který se stal důležitým hybným motorem integrace cca 8 miliónů uprchlíků a odsunutých do nové Spolkové republiky Německo. Kromě toho jsou zde dokumentovány životní a majetkové poměry německého obyvatelstva na bývalých německých územích východně od Odry a Nisy, stejně jako sídelních oblastí ve východní a jihovýchodní Evropě. Obzvlášť palčivě to platí pro bezprostřední zkušenosti utečenců a vyhnaných.

Stručná historie archivu

Zákon o centrální archivaci podkladů z oblasti právního vypořádání válečných křivd ze dne 6. ledna 1988 stanovil zřízení Lastenausgleichsarchivu, který spadá do kompetence Spolkového archivu. Archivní činnost byla zahájena v červnu 1989, kdy došlo k prvnímu předání dokumentů.  O deset let později byl zřízen nový archiv v bývalé městské nemocnici. Zdejší depozitáře mají kapacitu 40 běžných kilometrů archiválií; větší část je již zaplněna. Po převzetí posledních podkladů, které se očekává zhruba v roce 2020, budou ve zdejším archivu uloženy celkem 3 miliony spisů majetkového vyrovnání.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

HUFNAGL, Edith. Das Lastenausgleichsarchiv. Eine Abteilung im Aufbau, in: Mitteilungen aus dem Bundesarchiv, Heft 3/1993, S. 128–131.

LEIPOLD, Andreas. Das Lastenausgleichsarchiv Bayreuth als Träger familienhistorischer Quellen, Pommerscher Greif e.V. Materialien zur pommerschen Familien- und Ortsgeschichte (Sonderheft des Sedina-Archivs (N.F.), Heft 11), o. D. u. O.

RINGSDORF, Ulrich. o. T., in: Lastenausgleichsarchiv Bayreuth, hrsg. vom Staatlichen Hochbauamt Bayreuth, o. D. u. O., o. Seitenzahl.

Ders., Die Bestände des Lastenausgleichsarchivs, in: Paul Erker (Hrsg.), Rechnung für Hitlers Krieg. Aspekte und Probleme des Lastenausgleichs, Basel/Heidelberg/Ubstadt-Weiher 2004, S. 55–61 (Pforzheimer Gespräche zur Sozial-, Wirtschafts- und Stadtgeschichte 3).

Ders., Erinnerung an einen Verlust – das Lastenausgleichsarchiv in Bayreuth, in: VdA (Verband deutscher Archivarinnen und Archivare) (Hrsg.), Lebendige Erinnerungskultur für die Zukunft. 77. Deutscher Archivtag 2007 in Mannheim, Fulda 2008, S. 205–213 (Tagesdokumentation zum Deutschen Archivtag 12).

Ders., Zwanzig Jahre Lastenausgleichsarchiv in Bayreuth, in: Mitteilungen aus dem Bundesarchiv, Heft 10/2010, S. 24–31.