Místo: Hory (Horn) [okres Karlovy Vary], Jenišov (Janessen),...
Datace: 1783-1794
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Kniha dlužních úpisů

 
   
/ 0