Místo: Holoubkov
Datace: 1949 Datace popisovaného obsahu: 1906–1945
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Příloha ke kronice

 
   
/ 0