Místo: Přestavlky
Laufzeit: 1980–1987
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Kronika svazu žen

 
   
/ 0
Některé snímky nebudou zobrazeny / Some images are not displayed / Einige Bilder werden nicht angezeigt 1987