Místo: Rejštejn (Dolní Rejštejn, Reichenstein, Unterreichenstein)
Laufzeit: 1742–1822
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Kniha dlužních úpisů

 
   
/ 0