Místo: Hojsova Stráž
Datace: 1820–1946
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Kronika fary

 
   
/ 0
Některé snímky nebudou zobrazeny / Some images are not displayed / Einige Bilder werden nicht angezeigt 1954