Místo: Česká Ves (Böhmischdorf) [zaniklá ves na katastrálním území...
Datace: 1818-1861 Datace popisovaného obsahu: 1817–1861
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Kniha svatebních smluv

 
   
/ 0