Místo: Bezděkov (Bezdiekau), Kal (Gall, Kall), Koryta (Korit),...
Laufzeit: 1807–1850 Beschriebenen Inhalt Laufzeit: 1801–1872
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Kniha dlužních úpisů, záznamů, cesí a svatebních smluv

 
   
/ 0