Místo: Břízsko (Unterbrziz), Obora (Wobora), Všehrdy (Wscheherd),...
Datace: 1804–1848
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0