Místo: Žebnice (Zebnitz)
Datace: 1684–1790 Datace popisovaného obsahu: 1629–1790
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pozemková kniha

 
   
/ 0