Místo: Bdeněves (Wenussen, Wenuschen), Blovice (Blowitz), Bohy (...
Datace: 1925-1944 oo,ooi
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Plzeň-západ - československá 01

 
   
/ 0