Místo: Pleš (Plöss, Plöß), Strasshütte, Václav (Wencelsdorf)
Datace: 1890-1940 +, +i
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Pleš 17

 
   
/ 0