Jste zde

Žihle - římskokatolická

Existence: 
1352 - 31.12.1949

Německý název: Schöles
Diecéze: Litoměřice
Vikariát: Jesenice

Před r. 1352 plebánie. Po reformaci obnovena far r. 1691. Po r. 1623 farní obvod přidělen jesenickému vikariátu.
Kostel sv. Václava - původní románský z poč. 12. stol., nový barokní z r. 1731
Matriky vedeny od r. 1685.

Matrika je vedena také pro tyto lokality, které byly po r. 1784 přiřazeny k nově vzniklým farám:
fara Malměřice: Blatno (Pladen) -okr. Louny; Malměřice (Alberitz) - č.ob. Blatno, okr. Louny
fara Podbořánky: Otěvěky (Nedowitz) - č.ob. Žďár, okr. Rakovník; Podbořánky (Podersanka) - č.ob. Jesenice, okr. Rakovník; Žďár (Schaar) - okr. Rakovník

Ostatní lokality: Blatenský mlýn (Plodnermühl) - zan. mlýn na Podvineckém potoce u ob. Blatno; Chvojovský mlýn (Chwoiamühl) - mlýn na Mladotickém potoce u obce Podbořánky; Malměřický ovčín (Alberitz Schäfferei) - ovčín u Mlaměřic; Nučický mlýn (Nutschitzmühle) - zan. mlýn na Střele u Rabštejna nad Střelou; Pohvizdy - ovčín (Powiesner Schäfferei) - dvůr u ob. Pastuchovice; Pohvizdy (Powiesen) - č. ob. Pastuchovice; Vocáskovský mlýn (Woczaskamühl) - zan. mlýn na Mladotickém potoce u ob. Žihle

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Obecní úřad Žihle Velečín 1867-1936 *, *i, oo, ooi, +, +i VI
Obecní úřad Žihle Pastuchovice 1872-1949 +, +i VI
Obecní úřad Žihle Přehořov 1873-1924 *, *i III
Obecní úřad Žihle Žihle 1908-1949 +, +i VII
Obecní úřad Žihle Pastuchovice 1909-1949 *, *i VII
Obecní úřad Žihle Ostrovec 1909-1949 *, *i, oo, ooi, +, +i VI
Obecní úřad Žihle Pastuchovice 1909-1949 oo, ooi VI
Obecní úřad Žihle Žihle, Hluboká 1911-1949 *, *i VIII
Obecní úřad Žihle Přehořov 1911-1949 +, +i III