Jste zde

Železná Ruda - římskokatolická

Existence: 
1694 - 31.12.1949

Německý název: Eisenstein
Diecéze: České Budějovice
Vikariát: Dešenice

Od r. 1694 menší kaple administrovaná mnichy z cisterciáckého kláštera z Goteszellu v Bavorsku. R. 1776 založena světská farnost.
Kostel Panny Marie Pomocné z let 1727 - 1732 na místě starší kaple. Kostel má půdorys šesticípé hvězdy s oblými úhly, cibulovitá střecha. R. 1777 přistavěna na západní straně hranolová věž.
Matrikyvedeny od r. 1694. Farnost byla do roku 1808 součástí řezenské diecéze. Edice matrik č. 1 - 15 je dostupná v tištěné verzi v SOA Plzeň (Hans-Joachim Häupler, Die Personenstandmatrikel des Katholischen Pfarramtes Markt Eisenstein 1 - 15, D-8029 Sauerlach 1989 - 1990). Edice je opatřena jmenným a místním rejstříkem a rejstříkem povolání.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Železná Ruda Železná Ruda 1909-1923 *
Městský úřad Železná Ruda Železná Ruda 1924-1941 *
Městský úřad Železná Ruda Železná Ruda 1926-1949 +, +i VI
Městský úřad Železná Ruda Železná Ruda 1930-1949 oo VII
Městský úřad Železná Ruda Železná Ruda 1941-1949 * XIII