Jste zde

Zakšov - římskokatolická

Existence: 
1798 - 31. 12. 1949

Německý název: Sachsengrün
Diecéze: Praha
Vikariát: Karlovy Vary

Roku 1352 plebánie; po reformaci filiální k faře Doupov; roku 1798 lokálie; roku 1857 fara obnovena
Matriky vedeny od r. 1798 (předtím u fary Doupov).

Součástí farního obvodu je i lokalita Parní Pila (Dampfsäge) - samota u bývalé obce Zakšov (zanikla 1953, kdy se stala součástí Vojenského výcvikového prostoru Hradiště).

Objevuje se zde ještě i několik menších zaniklých lokalit :

Dunkelsberg = zaniklá lokalita poblíž Zakšova, okr. Karlovy Vary
Dunkelsberg Brettsäge
Mayerhof zu Dunkelsberg in Sachsengrün
Sachsengrün Waldmühle

Bývalé obce na území farního obvodu se od 15. června 1953 staly součástí Vojenského výcvikového prostoru Hradiště.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště Zakšov 1894-1938 * 4
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště Horní Lomnice 1906-1949 * 6
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště Pastviny 1913-1946 * 6
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště Zakšov 1922-1948 + 4
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště Horní Lomnice 1929-1946 oo 6
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště Zakšov 1938-1949 * 5