Jste zde

Vidžín - římskokatolická

Existence: 
1233 - 31.12.1949

Německý název: Witschin
Diecéze: Praha
Vikariát: Teplá

Před r. 1233 plebánie spravovaná řádem německých rytířů, od r. 1233ve správě premonstrátského kláštera v Teplé. Řádová fara ještě v roce 1948.
Kostel sv. Jakuba, gotický, zbarokizován r. 1708.
Matriky vedeny od r. 1621.

Ostatní lokality: Branišovský Mlýn též Kapelln Mühle (Branischauer Mühle) - zan. mlýn na Úterském potoce u ob. Branišov (pojmenování možné podle kape sv. Blažeje); Holčíkův Mlýn (Holdschickenmühle) - zan. mlýn na Úterském potoce u ob. Vidžín; Jansův Mlýn (Jansamühle) - zan. mlýn na Úterském potoce u ob. Úterý; Novomlýnské Chalupy (Neumühlhäuser)- samota u ob. Vidžín; Nový Dvůr (Neuhof) - samota u ob. Dobrá Voda; Nový Mlýn (Neumühle) - zan. mlýn na Úterském potoce u ob. Vidžín; Röllerův Mlýn (Röllermühle) - zan. mlýn na Telecím potoce u zan. obce Dřevohryzy; U sv. Balžeje (S. Blasi Häusel, ad capella s. Blasii) - samota u kaple sv. Blažeje u ob. Branišov; V Dolíčku (Thalahäuseln) - samota u ob. Dobrá Voda; Zuckrův Mlýn později Malý a Velký Zuckrův Mlýn (Kleine, Große Zuckermühle) - zan. mlýny na Úterském potoce u ob. Žernovník; Zwangmühle (též Zinsmühle) - neurčeno, pravděpodobně jiné označení pro Nový Mlýn u Vidžína

Místo: 
Bezděkov (Besikau), Branišov (Branischau), Dobrá Voda (Dobrawod), Dřevohryzy (Zeberhisch), Nežichov (Neschikau), Prachomety (Prochomuth) [Toužim], Vidžín (Witschin)

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Toužim Branišov 1861-1948 * VIII
Městský úřad Toužim Nežichov 1861-1949 * VIII
Městský úřad Toužim Dřevohryzy 1861-1949 * VIII
Městský úřad Toužim Dobrá Voda 1861-1949 * VIII
Městský úřad Toužim Bezděkov 1861-1949 * VIII
Městský úřad Úterý Vidžín 1880-1949 +
Městský úřad Toužim Branišov 1883-1948 + 2
Městský úřad Úterý Vidžín 1891-1949 *
Městský úřad Toužim Prachomety 1921-1949 oo IX