Jste zde

Valeč - římskokatolická

Německý název: Waltsch
Diecéze: Praha
Vikariát: Žlutice

Před rokem 1384 byla ustanovena plebánie. Pod správu fary Valeč byla svěřena farnost Lochotín do roku 1787.
Kostel Narození sv. Jana Křtitele, staršího založení, prošel barokními úpravami v roce 1708.
Matriky existovaly od roku 1589. Nejstarší matrika je nezvěstná.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Městský úřad Žlutice Velký Hlavákov 1863-1938 *
Městský úřad Žlutice Kostrčany 1875-1938 *
Městský úřad Žlutice Vrbice 1884-1949 *
Městský úřad Žlutice Jeřeň 1886-1949 *
Městský úřad Žlutice Valeč 1911-1949 *
Městský úřad Žlutice Jeřeň 1920-1949 oo
Městský úřad Žlutice Valeč 1926-1949 oo
Městský úřad Žlutice Kostrčany 1938-1948 *
Městský úřad Žlutice Velký Hlavákov 1939-1949 *