Jste zde

Třebeň - římskokatolická

Německý název:
Diecéze: Praha
Vikariát: Cheb

Fara byla zřízena v roce 1495, za reformace luteránská. V letech 1628-1711 pod správou chebských františkánů a jezuitů, poté filiálním fary Horní Lomany. V roce 1787 byla zřízena lokálie, fara byla obnovena v roce 1855.
Jednolodní gotický kostel sv. Vavřince prošel barokními úpravami.
Matriky jsou vedeny od roku 1591.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Městský úřad Františkovy Lázně Starost 1860-1947 *
Městský úřad Františkovy Lázně Dvorek 1870-1948 +
Městský úřad Františkovy Lázně Chocovice 1872-1949 oo
Městský úřad Františkovy Lázně Lesinka 1873-1935 *
Městský úřad Františkovy Lázně Povodí, Starost 1873-1946 *
Městský úřad Františkovy Lázně Lesina 1876-1944 *
Městský úřad Františkovy Lázně Doubí 1877-1944 *
Městský úřad Františkovy Lázně Dvorek 1877-1949 oo
Městský úřad Františkovy Lázně Horní Ves 1880-1933 *