Sie sind hier

Tocov - římskokatolická

Německý název: Totzau
Diecéze: Praha
Vikariát: Hroznětín, od roku 1937 Karlovy Vary

Plebánie byla zřízena v roce 1384, za reformace protestanská. Poté se stala filiální farou fary Doupov. Od roku 1736 byla ustanovena administratura téže fary. Přibližně v roce 1784 vznikla lokálie, samosatná fara až v roce 1843.
Renesanční kostel Navštívení Panny Marie pochází z roku 1571, v roce 1833 prošel stavebními úpravami. Zbořen v 50. letech 20. stol.
Matriky jsou vedeny od roku 1628.
Fara zanikla v roce 1955.

Zukünftige Erweiterungen

Die bisher auf den Standesämtern (tschechisch: "matrika", "matriční úřad") aufbewahrten Matriken werden erst nach dem Aufbewahrungsfristablauf ins Archiv übergegeben.